Geplaatst
29 dec

Deadline
21 jan

Locatie
Delft

Functieomschrijving

De onderzoeksgroep IDM (TU Delft) heeft een vacature voor 1,0 FTE voor een Postdoc onderzoeker in As a Service modellen voor circulaire infrastructuur.

Infrastructuur objecten moeten in de huidige tijd van duurzaamheidstransities steeds nadrukkelijker en aantoonbaarder circulair worden ontworpen en gerealiseerd. In het veld wordt voor deze veranderingen op dit moment ge-experimenteerd met een disruptief nieuwe werkvorm in projecten, genaamd Infrastructure-as-a-service. In andere sectoren toont dit goede resultaten op duurzaamheid, maar wat zijn nu de randvoorwaarden waarbinnen Infrastructure-As-a-Service modellen ook werkt voor het bereiken van meer duurzaamheid (m.n. circulariteit) in infrastructuur projecten?

De Postdoc onderzoeker krijgt dé kans om wetenschappelijke en maatschappelijke impact te maken met dit onderzoek. Je krijgt toegang tot 7 lopende experimenten en het is jouw taak om hier de service modellen, de circulariteitseffecten en levenscycluskosten van het project te evalueren. Je voert een maatschappelijk kosten baten analyse uit van het concept infrastructure as a service en zoekt naar de randvoorwaarden waarbinnen het presteert met event analyse.

Afdeling
De positie is beschikbaar binnen de afdeling Materials, Mechanics, Management & Design (3MD). 3MD richt zich op het ontwerpen, bouwen en beheren van civiele infrastructuren en bouwwerken. Zij volgt hiervoor een multidimensionale onderzoeksaanpak, beginnend bij de micro-schaal (materialen), tot meso-schaal (constructies) en de macro-schaal (infrastructuren en systemen). De afdeling behandelt de gehele levenscyclus van materialen, constructies en systemen, van ontwerp, beheer, onderhoud tot sloop of hergebruik. De afdeling heeft sterke competenties op het gebied van modelleren en ontwerp van zowel civiele infrastructuren alsmede gebouwen. Integral Design & Management (IDM) is één van de drie groepen binnen de afdeling.

Het uitgangspunt van IDM is dat een holistische kijk op de levenscyclus van constructies, corridors en netwerken maximale waarden (sociaal, economisch) moet genereren voor alle betrokken belanghebbende. De groep heeft vier-groepe: integraal ontwerp, project management, bouw technology, en asset management. Aspecten waar we speciale aandacht aan besteden zijn stakeholder afstemming, transdisciplinair samenwerken, informatie systemen, bouw informatie modellen, contracteren en inkopen, en economische en financiele zaken. IDM is penvoerder van de master Construction Management and Engineering en twee minoren Project Management en Integrated Infrastructure Design. IDM voert onderzoek uit voor NWO, TTW, EU, en met industriele partners. IDM heeft 10 stafleden en meer dan 15 PhD’s.

Klik hier voor meer informatie over het programma en de pilotprojecten.

 

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een kandidaat met een track record in systems engineering, het meten van circulariteit, levenscycluskosten analyse, maatschappelijke kosten baten analyse en / of event analyse. De kandidaat heeft een PhD afgerond in bij voorkeur de civiele techniek, industriële ecologie, bouwkunde, bedrijfskunde of milieuwetenschappen. Ook zoeken we iemand met ervaring in het doen van veldonderzoek, en met excellent communicatieve vaardigheden, assertiviteit en een praktijk gerichte mindset. Wegens het interactieve karakter van dit project, is een goede beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk. Goede kennis van de bouwsector en specifiek de grond-, weg-, en waterbouw is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 year.

Daarnaast kent de TU Delft een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een flexibele werkweek, gratis ADSL-verbinding voor thuis en de mogelijkheid om via het Individueel Keuzepakket Arbeidsvoorwaarden een individueel beloningspakket samen te stellen. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

 

Werkgever

Technische Universiteit Delft
De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in biotech is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, engineering en design combineert. TU Delft staat voor onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse om uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gezondheid en digitale maatschappij aan te gaan. Generaties Delftse ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context. Bij TU Delft omarmen we diversiteit en streven we ernaar zo inclusief mogelijk te zijn (zie onze gedragscode). Samen bedenken en ontwikkelen we oplossingen die een positieve invloed hebben op wereldwijde schaal.

Challenge. Change. Impact!

 

Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

De faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) legt zich toe op internationaal toonaangevend onderzoek en onderwijs op het gebied van weg- en waterbouw, technische aardwetenschappen, verkeer en vervoer, watertechnologie en deltatechnologie. Het onderzoek beslaat wereldwijde maatschappelijke vraagstukken en is nauw verweven met zowel onderwijs als het werk van een breed scala aan kennisinstituten. CiTG vindt dat Open Science deze doelstellingen helpt verwezenlijken en ondersteunt haar wetenschappers bij het integreren van Open Science in de onderzoekspraktijk. De faculteit CiTG bestaat uit 28 secties verdeeld over de 7 afdelingen: Materials Mechanics Management & Design, Engineering Structures, Geoscience and Engineering, Geoscience and Remote Sensing, Transport & Planning, Hydraulic Engineering en Watermanagement.

Klik hier om naar de website van faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen te gaan.

 

ADDITIONELE INFORMATIE

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Daan Schraven, Assistant Professor in Economics of Civil Infrastructures, e-mail: D.F.J.Schraven@tudelft.nl.

 

11 + 10 =