Noord-Holland:
pilot Duurzaam bermbeheer

Met welk verdienmodel is de
circulairiteit het meest gediend?

Object: geleiderail
Pilot-partners: Provincie Noord-Holland en Dura Vermeer

Waarom doet men mee?
In Noord-Holland lopen al diverse proefprojecten die innovaties op dit gebied moeten stimuleren. In de DCW pilot stelt Noord-Holland as a service voor het eerst op de proef als contractvorm die circulaire innovaties een extra impuls kan geven.

Dura Vermeer is verantwoordelijk voor het onderhoud van de provinciale infrastructuur in de Kop van Noord-Holland. In de pilot wordt onderzocht of een as-a-service contract voor bermmeubilair, waaronder geleiderail, de juiste prikkels geeft verlenging van de levensduur en hergebruik van het meubilair.

Belangrijkste leervragen

  • Vanaf welke schaal is as a service rendabel als contractvorm voor bermmeubilair zoals geleiderails?
  • Hoe verwerken we de afspraken in een contract waarin de aannemer voldoende ruimte heeft om te innoveren?
  • Wat betekent deze aanpak voor de eigen organisaties?
  • Als de pilot slaagt: kan deze aanpak worden opgeschaald naar andere infra-onderhoudsterreinen, zoals weg-, brug- en vaarwegonderhoud?

‘Hoop op mooie slimme oplossingen’

“Ik hoop op mooie slimme oplossingen, zoals lego-achtige demontabele producten voor het bermmeubilair. Ook ben ik benieuwd naar de verdiensten voor de aannemer. Want hoe hoger dienst opbrengst is, hoe groter de stimulans voor circulariteit. Je weet dan meteen ook of dit een kansrijke route is voor andere onderhoudsobjecten, zoals de oevers van vaarwegen.”

Paul Jansen
Adviseur Civiele Techniek, Innovaties & Duurzaamheid, Provincie Noord-Holland