Pilot: Duurzaam Wegbeheer N739
Object:
provinciale weg
Pilot-partners: Provincie Overijssel en Dura Vermeer

Met haar duurzaamheidsbeleid wil de provincie de markt uitdagen om lef te tonen en risico’s te nemen. De circulaire pilot Duurzaam Wegbeheer N739 is daar een mooi voorbeeld van.

Leervragen

  • In hoeverre is As a Service tot een ideale contractvorm die uitdaagt tot maximale circulariteit?
  • Hoe organiseer je het leerproces van omgaan met As a Service? Hoe kom je tot de ontwikkeling van nieuwe producten?
  • En hoe specificeer je de functionaliteit?

Project N739: duurzaam wegbeheer provinciale weg

het duurzaam wegbeheer N739 is het eerste wegenbouwproject dat wordt uitgevoerd als As a Service-contract. Het traject van 785 meter vanaf de aansluiting van de A35 tot de bebouwde kom in Hengelo wordt daarmee de meest circulaire weg van Nederland.

In de pilot doorlopen de provincie Overijssel en Dura Vermeer het project als een As a Service-samenwerking.

Aannemer is verantwoordelijk
Als (nu nog fictieve) wegbeheerder is Dura Vermeer tijdens de pilot een jaar lang volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verbinding. De provincie betaalt als afnemer een vast termijnbedrag voor het gebruik van de weg: de beschikbaarheid.

Doel: forse stappen zetten
In de pilot willen Overijssel en Dura Vermeer nagaan of met as a service inderdaad de grote circulariteitsstappen kunnen worden gezet waarop men hoopt. Ook onderzoeken ze de afspraken en prikkels die de circulariteit maximaal stimuleren, hoe de aansluiting op het bestaande wegennet het beste kan worden geregeld binnen een as a service-contract, welke kostenbesparingen mogelijk zijn en wat de gevolgen zijn van de nieuwe samenwerkingsvorm voor de processen in de eigen organisaties.

 

“Als provincie Overijssel willen wij meehelpen om tools te ontwikkelen die duurzaamheid concreet en dagelijks toepasbaar maken. Dat is een belangrijke reden om mee te doen aan De Circulaire Weg. We willen ervan leren. Het onderling vertrouwen tussen ons en aannemers Dura Vermeer is groot. Dat is ook nodig, want je ziet in de praktijk een onderlinge rolverschuiving in taken en verantwoordelijkheden. Zo hebben we bijvoorbeeld samen de uitvraag opgesteld, dat is toch wel heel bijzonder.”

Erik Wiltink, Projectleider, Provincie Overijssel