Utrecht:
reconstructie Croeselaan-Zuid

Heeft as a service ook meerwaarde
in de grond-, weg- en waterbouw?

Object: gemeentelijke weg in binnenstad
Pilot-partners: Gemeente Utrecht en Dura Vermeer

Utrecht wil zo snel mogelijk een volledig circulaire stad zijn: een volledig hernieuwbare stad, zonder afval, waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van grondstoffen, duurzame energiebronnen en menselijk kapitaal. Daarbij willen we grondstoffen zoveel mogelijk binnen de regio houden. Dat doen we samen met bedrijven, ondernemers, burgers en initiatieven. Dit vraagt ook om nieuwe samenwerkingsvormen en businessmodellen. Als snelst groeiende grote stad van Nederland heeft Utrecht heeft een omvangrijke bouwopgave. Daarom ligt de nadruk van het circulaire actieprogramma op circulair bouwen. In de openbare ruimte is veel maatschappelijke impact te behalen door de grote volumes aan grondstoffen. Dit is dan ook een van onze meest kansrijke inkoopcategorieën bij maatschappelijk verantwoord inkopen. Als Utrecht doen we mee met het Partnerprogramma omdat we willen onderzoeken hoe circulair beheren en samenwerken er in de openbare ruimte uit kan zien. En hoe we As A Service modellen kunnen gebruiken om de transitie naar Utrecht als Circulaire Stad te versnellen.

De aanloop: circulaire Croeselaan Zuid

De Croeselaan was tot enkele jaren geleden een drukke verkeersader dwars door de westelijke binnenstad. In 2018 heeft een ambitieuze herinrichting plaatsgevonden, waarmee het noordelijke gedeelte van de Croeselaan de (destijds) ‘meest duurzame weg’ van Nederland werd. Dura Vermeer transformeerde de weg in opdracht van de gemeente in een groene, rustige verkeersluwe laan met veel bomen en een ‘weeting’-laan die uitnodigt tot bewegen. Er werd 68% op de milieukosten bespaard tegen hetzelfde budget. Zo is het wegdek aangelegd met laag temperatuur asfalt en gaat het twee keer zo lang mee. De bestaande grond, fundering en tegels zijn hergebruikt en het fietspad bestaat uit rood Ramac-beton met een lage CO2-uitstoot. Ook is de weg opgeleverd met een materialenpaspoort.

De circulaire weg: het (duurzame) asfalt voorbij
Met de ambitieuze circulaire uitvraag en innovatieve inrichting van Croeselaan Noord is een mooie basis gelegd voor een ideale leeromgeving. Want een weg is pas circulair wanneer deze deel uitmaakt van een circulair systeem. Deelname aan het Partnerprogramma De Circulaire Weg biedt Utrecht de gelegenheid om van de Croeselaan als circulair project te leren en na te gaan hoe een as a service samenwerkingsmodel kan bijdragen aan betere omstandigheden voor een circulair georganiseerde keten. De gemeente Utrecht en Dura Vermeer willen onderzoeken voor welke onderdelen as a service model toegevoegde waarde heeft, welke gradaties van het AAS-model voor welke producten geschikt zijn en daarbij het beste passen bij (het beheer van) de stad.

In de pilot wordt nagegaan of er binnen een as a service-samenwerking nog extra stappen zijn te zetten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, bóvenop de forse slag die al is gemaakt in Croeselaan-Noord. En wat dit vraagt van de organisatie, samenwerking, contractvorming, beheer, etc. Is een AAS-model geschikt voor de openbare ruimte. En zo ja: onder welke condities en voorwaarden?

Contactpersonen namens de Gemeente Utrecht:
Frank van der Vaart & Carla Groot-Djakou