Testprojecten

Binnen het partnerprogramma worden in 8 testprojecten de kansen, mogelijkheden en effecten van infra as a service op de circulariteit van infra-objecten in de praktijk beproefd. De pilots lopen in de gemeenten Amerfoort, Amsterdam Zuidoost (stadsdeel) en Utrecht en de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Overijssel.

In de pilots zoeken we naar antwoorden op vragen als:

  • Voor welke objecten is as a service geschikt, en voor welke niet?
  • Wat kan en moet er anders in de contracten, organisatie en samenwerking?
  • Hoe zorgen we voor de juiste prikkels?
  • Welke technische oplossingen bevorderen de circulariteit?
  • Hoe beprijzen we grondstoffen die ‘vastzitten’ in een object?

De pilots die nu lopen zijn:

In elk testproject worden heel specifieke leervragen onderzocht. Welke dat zijn leest u op de pagina’s van de pilots.

Amersfoort:  pilot Vervanging 2 fietsbrugdekken

Amersfoort: pilot Vervanging 2 fietsbrugdekken

De gemeente Amersfoort voert een speciaal programma voor de stimulering van de circulaire economie. Doel: in 2030 is Amersfoort een afvalloze en CO₂...

Lees verder
Amersfoort: pilot reconstructie Dr. J.P. Heijelaan

Amersfoort: pilot reconstructie Dr. J.P. Heijelaan

De gemeente Amersfoort voert een speciaal programma voor de stimulering van de circulaire economie. Doel: in 2030 is Amersfoort een afvalloze en CO₂...

Lees verder
Amsterdam: pilot tijdelijke weg bij ArenA

Amsterdam: pilot tijdelijke weg bij ArenA

Amsterdam heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. In 2030 wil de stad 50% minder nieuwe grondstoffen gebruike...

Lees verder
Noord-Brabant: pilot Duurzame wegverlichting

Noord-Brabant: pilot Duurzame wegverlichting

Duurzaamheid loopt als een rode draad in veel beleidsterreinen van de Provincie Noord-Brabant. In infrastructurele projecten zoekt de provincie altijd...

Lees verder
Noord-Holland: pilot Duurzaam bermbeheer

Noord-Holland: pilot Duurzaam bermbeheer

In Noord-Holland lopen al diverse proefprojecten die innovaties op dit gebied moeten stimuleren. In de pilots Bermbeheer en Zonnepark stelt Noord-Holl...

Lees verder
Noord-Holland: pilot Zonnepark

Noord-Holland: pilot Zonnepark

In Noord-Holland lopen al diverse proefprojecten die innovaties op dit gebied moeten stimuleren. In de pilots Bermbeheer en Zonnepark stelt Noord-Holl...

Lees verder
Overijssel: pilot Duurzaam Wegbeheer N739

Overijssel: pilot Duurzaam Wegbeheer N739

De provincie Overijssel is erg actief op het gebied van duurzaamheid en klimaatvriendelijke initiatieven. Duurzaamheid is een onderdeel van alle kernt...

Lees verder
Utrecht: reconstructie Croeselaan-Zuid

Utrecht: reconstructie Croeselaan-Zuid

Utrecht zo snel mogelijk een volledig circulaire stad zijn: een volledig hernieuwbare stad, zonder afval, waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van gr...

Lees verder

Partners