Testprojecten

Binnen het partnerprogramma worden in 8 testprojecten de kansen, mogelijkheden en effecten van infra as a service op de circulariteit van infra-objecten in de praktijk beproefd. De pilots lopen in de gemeenten Amerfoort, Amsterdam Zuidoost (stadsdeel) en Utrecht en de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Overijssel.

In de pilots zoeken we naar antwoorden op vragen als:

  • Voor welke objecten is as a service geschikt, en voor welke niet?
  • Wat kan en moet er anders in de contracten, organisatie en samenwerking?
  • Hoe zorgen we voor de juiste prikkels?
  • Welke technische oplossingen bevorderen de circulariteit?
  • Hoe beprijzen we grondstoffen die ‘vastzitten’ in een object?