Over de circulaire weg

In 2050 moet de wijze van bouwen ingrijpend anders, zonder nadelige impact op milieu en verspilling van grondstoffen. In 2030 moeten er in Nederland al 50% minder primaire abiotische grondstoffen worden gebruikt moet de bouwsector 400.000 ton CO2 emissie gereduceerd hebben. De doelen zijn helder, maar de infrasector ligt niet op koers om die te halen. Om de impact van wat we doen te vergroten kijkt De Circulaire Weg naast technische oplossingen ook naar samenwerking, contracten en financiële modellen om lifecycle denken te stimuleren en primair grondstoffenverbruik drastisch te verminderen. Partnerprogramma De Circulaire Weg geeft hier invulling aan met een nieuw, circulair businessmodel om een échte verandering teweeg te brengen. 

Partners

 

Het DCW-model

De kern van het model is gedeeld rentmeesterschap: de bouwer of leverancier blijft (mede)-verantwoordelijk voor de weg of de materialen. Hierdoor heeft hij een belang om de levensduur van de materialen te verlengen of deze hoogwaardig te hergebruiken. Zo gaat hij vanzelf anders ontwerpen, bouwen en onderhouden.

Partnerprogramma

9 partners werken samen in De Circulaire Weg om alle invalshoeken in te brengen: publieke opdrachtgevers, bouwers, financiers en gespecialiseerde adviseurs. Door deze samenwerking kunnen we het model toepassen in verschillende projecten delen we de ontwikkelkosten voor tools als een aanbestedingsleidraad, financieel model en contractteksten.

 Wat levert het op?

De projecten uit het eerste partnerprogramma laten zien dat met de vernieuwende vorm van samenwerking en ingebouwde circulaire stimulans een grotere milieuwinst bereikt kan worden. Ook leverde het circulaire strategieën op die verder gaan dan recycling of een nieuw materiaal én leidde het tot lagere levenscycluskosten.

Actueel

De Circulaire Weg breidt uit

De Circulaire Weg breidt uit

Gemeente Veenendaal en phbm bouwen mee aan een circulaire infrasector. Op 3 februari 2023 startte het tweede Partnerprogramma De Circulaire Weg: hét samenwerkingsprogramma voor ontwikkeling en toepassing van een circulair businessmodel in de infrasector. Gemeente...

Lees meer
De Circulaire Weg gaat door met nieuw programma

De Circulaire Weg gaat door met nieuw programma

In 2050 moet de wijze van bouwen ingrijpend anders, zonder nadelige impact op milieu en verspilling van grondstoffen. De doelen zijn helder, maar de infrasector ligt nog niet op koers om die te behalen. In de periode 2020-2022 heeft partnerprogramma De Circulaire Weg...

Lees meer

Provincie voert verlichting as-a-service in op de N279

Na een succesvolle pilotfase zet de provincie langs 17 kilometer op de N279 Noord in op verlichting as-a-service. Dat betekent dat ruim 600 armaturen langs dat wegvak geen eigendom meer zijn van de provincie, maar in handen zijn van Dura Vermeer en Hoeflake...

Lees meer

De drie Hoofddoelstellingen
van het Partnerprogramma

Wat is er tot nu toe bereikt?

Tussen 2020 en 2022 is in 6 projecten, variërend van bermmeubilair tot provinciale en binnenstedelijke wegen in de praktijk gekeken hoe het DCW-model bijdraagt aan het behalen van circulaire doelstellingen. Dit leidde tot een goede manier van samenwerken, een model om circulair werken financieel te stimuleren en daadwerkelijke resultaten in deze projecten.