Historie van het Partnerprogramma

Het partnerprogramma De Circulaire weg kent zijn oorsprong in 2019. Dura Vermeer en Provincie Overijssel sloten de handen ineen om samen, in de praktijk te verkennen of en hoe Infrastructure as a Service bijdraagt aan circulair bouwen. Zij zochten de samenwerking met meedere partners en richtten met de gemeenten Amsterdam, Amersfoort en Utrecht, De provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Overijssel, ABN Amro, Nederlandse Waterschapsbank en Sweco een breed partnerprogramma op. Mede onder begeleiding van TU Delft werd er gepionierd, werden de eerste contouren geschetst van het DCW-model dat we nu kennen én werden 6 projecten op innovatieve en circulaire manier afgerond.  

Een greep uit de projecten in partnerprogramma 1

Gemeente Amsterdam

Direct naast de Johan Cruijff ArenA heeft Dura Vermeer, in opdracht van de gemeente Amsterdam, een weg aangelegd die maar vijf jaar in gebruik zal zijn. Voor Dura Vermeer een uitgelezen kans om deze tijdelijke weg genaamd De Passage, zo circulair mogelijk aan te leggen.

Voor de aanleg van de weg is gebruik gemaakt van Circularpave, wat bestaat uit hergebruikt asfalt, secundaire grondstoffen en gerecyclede bitumen. Daarnaast is al het materiaal na einde levensduur van deze weg ook weer herbruikbaar. Hierdoor is dit mengsel volledig, dus 100%, circulair. Dit levert een milieuwinst op van bijna 40% voor onder- en tussenlagen en zelfs 70% voor deklagen. Tegelijkertijd is de kwaliteit minimaal gelijkwaardig aan die van reguliere mengsels. Voor de weg is een ontwerp gemaakt dat zoveel mogelijk past binnen de ambities van gemeente Amsterdam met een hoge mate van lokaal hergebruik. Zo is de fundering gemaakt van betonafval uit de gemeente en worden de verlichting en het straatwerk hergebruikt vanuit andere lokale projecten. Ook het oude dak van het nabijgelegen sportcomplex Borchland komt terug in de weg. Het bedrijf Roof2Road heeft de dakbedekking geoogst en gerecycled tot herbruikbare bitumen, een belangrijk component van het 00% circulaire asfalt.

Provincie Noord-Holland

 Dura Vermeer is verantwoordelijk voor het onderhoud van de provinciale infrastructuur in de kop van Noord-Holland. In het pilotproject onderzochten zij of een dienstverleningscontract voor bermmeubilair, waaronder geleiderail, de juiste prikkels geeft voor verlenging van de levensduur en hergebruik van het meubilair. De geleiderail bleek de meest milieubelastende asset in de berm. Daarom is een optie uitgewerkt om geleiderails die bijna einde levensduur zijn, opnieuw te laten verzinken en circulair in te zetten. Deze methode wordt gebruikt bij de N250 en levert een verbetering van de milieu impact op van 48%. Ook worden de materiaalvoorraden beter beschermd, de Material Circularity Index laat een verbetering zien van 186%.

Provincie Noord-Brabant

55% CO2-besparing en verlenging levensduur bij verlichting in Noord-Brabant

Langs de N279 installeerden Dura Vermeer en Hoeflake duurzame, energiezuinige ledverlichting met een lange levensduur. De aannemers zijn eigenaar van 400 lichtmasten en ‘leasen’ de wegverlichting aan de provincie. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor een ongestoorde werking en het onderhoud. Het contract stimuleert hen om de verlichting zo duurzaam, energiezuinig en ‘slim’ mogelijk te exploiteren. En dat werkt! Er is 55% energiebesparing gerealiseerd zonder in te leveren op veiligheid. Er wordt nooit meer energie verbruikt dan nodig, want de verlichting is dimbaar en dynamisch af te stemmen op weersomstandigheden, buitenlicht en verkeersintensiteit. Ook heeft de gedimde verlichting een positief effect op de biodiversiteit en wordt er minder van de armaturen gevergd, waardoor ze 5-10 jaar langer meegaan. Dit project is dan ook overgegaan in normale werkmethode in de provincie.

 ’Door samen op te trekken in onze circulaire ambities binnen het partnerprogramma en door de ruimte plus het vertrouwen dat de provincies en gemeenten ons hebben gegeven, kunnen we tot dit soort innovaties komen. Deze voorbeeldprojecten zijn voor ons enorm belangrijk om circulair bouwen verder op te schalen.’

Jeroen van Wijngaarden, programmacoördinator De Circulaire Weg bij Dura Vermeer.

Eind webinar Partnerprogramma 1

Partners